Site-header

Kamper Botters en Roeisloepen verwelkomen nieuwe werkplek

Kamper Botters en Roeisloepen verwelkomen nieuwe werkplek van harte

Op weg naar een Maritiem Erfgoed Centrum is een volgende stap gezet. De botenloods op de Koggewerf is gereed en in gebruik genomen. Terwijl in 2017 de start van de bouw uitbundig werd gevierd, is de loods nu in alle stilte in gebruik genomen. De verenigingen van de Kamper Botters en de Roeisloepen hebben hun intrek genomen en zijn volop bezig aan het werk gegaan. Gevrijwaard van barre weersomstandigheden.

Lees meer op:
https://kampernieuws.nl/botenloods-koggewerf-in-gebruik